1. Uit respect voor ieders tijd werken wij met een annuleringsbeleid. Een afspraak dient minstens 24u op voorhand geannuleerd te worden. Indien niet of te laat geannuleerd, wordt deze aangerekend. Extreme onvoorziene omstandigheden zoals bv spoedopname, ziekte kind, ongeval, panne, weersoverlast maken dat deze regel kwijtgescholden wordt. Indien wij zelf een consultatie moeten verplaatsen, zullen wij je hierover zo snel mogelijk contacteren en een passende oplossing trachten te vinden. Een afspraak kan je zelf tot 48u voor je consultatie verplaatsen via de link die je krijgt in je bevestigingsmail. 
  1. Betalingsmogelijkheden in de praktijk : Bancontact, Payconiq of cash. Er worden geen overschrijvingen meegegeven. Het opstellen van een factuur is eveneens mogelijk. 
  1. Bij de verkoop/afname van producten geldt een ‘gekochte goederen worden niet teruggenomen’ beleid. Producten die aangekocht worden via de webshop, worden niet terugbetaald. Producten die vooraf via mail besteld en gereserveerd worden (dus niet via webshop), dienen ten laatste 1 maand na bestelling afgehaald te worden. Nadien vervalt de bestelling en worden de producten niet meer gereserveerd. 
  1. Tussenkomstmogelijkheden ziekenfonds: de meeste mutualiteiten betalen een gedeelte van de consultaties terug, meestal zonder verwijsbrief arts. De eerste consultatie zullen wij je meedelen op welke vergoeding van de mutualiteit je al dan niet recht hebt. Je kan deze gegevens ook terugvinden op de website van je mutualiteit.
  1. Communicatie tussen cliënt – zorgverstrekker verloopt via mail, het contactformulier van de website of telefonisch. Berichten via messenger / instagram worden niet aanzien als volwaardig communicatiemiddel. 
  1. Persoonsgegevens: Uw persoonsgegevens worden door FOODCOACH PRAKTIJK, ELSSCHOT 26, 2221 BOOISCHOT verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw afspraak/bestelling/aankoop en om u rechtstreeks te informeren over nieuwe diensten of producten die we aanbieden op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien U niet wenst dat wij uw gegevens verwerken met het oog op directe informatie, volstaat het ons dat mee te delen via info@foodcoachpraktijk.be. Via info@foodcoachpraktijk.be  kan U ook altijd vragen welke gegevens wij over U verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Als U het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).
  1. Contactgegevens praktijk:

Foodcoach Praktijk

Elsschot 26, 2221 Booischot

0472866110

info@foodcoachpraktijk.be